ต่อแผ่น A3

10+

20+ 

40+

80+

200+

500+

1000+

ST-DA

สติ๊กเกอร์ PVC ธรรมดา
(กันน้ำ)

75

70

65

60

55

50

45

ST-DB

สติ๊กเกอร์ PVC เงา
(กันน้ำ)

85

80

75

70

65

60

55

ST-DC

สติ๊กเกอร์ PVC ด้าน
(กันน้ำ)

85

80

75

70

65

60

55

ST-DD

สติ๊กเกอร์ PVC ใส
(กันน้ำ)

95

90

85

80

75

70

65