KM-1 โครงไม้ดึงไวนิล ขนาด 120 x 120 cm

ขนาด

จำนวน

ราคา

120 x 120

10 – 99
100 – 200
201 – 1,000
1,001 – 9,999
10,000  ป้ายขึ้นไป

350
250
200
180
170

***ราคานี้ไม่รวมติดตั้ง ไม่จัดส่ง เฉพาะโครงไม้ดึงไวนิล

KM-2 โครงไม้ดึงไวนิล ขนาด 120 x 240 cm

ขนาด

จำนวน

ราคา

120 x 240

10 – 99
100 – 200
201 – 1,000
1,001 – 9,999
10,000  ป้ายขึ้นไป

600
450
350
330
300

***ราคานี้ไม่รวมติดตั้ง ไม่จัดส่ง เฉพาะโครงไม้ดึงไวนิล

ผลงานที่ผ่านมา