งานพิมพ์ไวนิล (1-49 ตร.ม. )

วัสดุ – ความละเอียด ราคางานปกติ ราคางานด่วน
ไวนิล (720 dpi)
ไวนิล (1,440 dpi)
100 บาท / ตร.ม.
150 บาท / ตร.ม.
120 บาท / ตร.ม.
200 บาท / ตร.ม.

****ราคานี้รวมค่าตัด พับขอบทำร้อยท่อ หรือ พับขอบเจาะไก่ (ตีตาไก่ห่างกัน 1 เมตร เท่านั้น)
****ราคานี้ไม่รวมค่าท่อ และเชือกมัดป้ายไวนิล

งานพิมพ์ไวนิล (มีจำนวน )

จำนวน (ตร.ม. ) ความละเอียด 720 dpi ความละเอียด 1440 dpi
50 – 99
100 – 499
500 – 999
1,000 – 4,999
5,000 – 9,999
มากกว่า 10,000
90 บาท
85 บาท
80 บาท
75 บาท
70 บาท
60 บาท
120 บาท
110 บาท
100 บาท
90 บาท
80 บาท
70 บาท

****ราคานี้เฉพาะงานพิมพ์อย่างเดียว ไม่รวมค่าตัด พับขอบเจาะไก่ พับขอบทำร้อยท่อ พับขอบร้อยเชือก

Sticker PVC (Outdoor)

จำนวน (ตร.ม. ) ความละเอียด 720 dpi ความละเอียด 1440 dpi
50 – 99
100 – 499
500 – 999
1,000 – 4,999
5,000 – 9,999
มากกว่า  10,000
250 บาท
220 บาท
190 บาท
180 บาท
170 บาท
160 บาท
300 บาท
270 บาท
240 บาท
220 บาท
200 บาท
180 บาท

***ราคานี้ไม่รวมค่าตัด ติดตั้ง เฉพาะงานพิมพ์อย่างเดียว

งานพิมพ์วัสดุอื่นๆ (1-49 ตร.ม. )

จำนวน (ตร.ม. ) ราคางานปกติ ราคางานด่วน
PP Paper (1,440 dpi)
PP Sticker (1,440 dpi)
Glossy Paper (1440 dpi)
Sticker PVC ( 1,440 dpi)
Sticker PVC 3M (1,440 dpi)
Sticker ซีทู (1,440 dpi)
Sticker Backlit (1,440 dpi)
Film Backlit (1,440 dpi)
ผ้า IT (1,440 dpi)
Sticker ใส (1,440 dpi)
300 บาท / ตร.ม.
350 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
650 บาท / ตร.ม.
500 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
350 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
350 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
750 บาท / ตร.ม.
550 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
500 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
500 บาท / ตร.ม.

***ราคานี้ไม่รวมค่าตัด ติดตั้ง เฉพาะงานพิมพ์อย่างเดียว

งานพิมพ์ คมชัด สีสด