งานพิมพ์ไวนิล (1-49 ตร.ม. )

วัสดุ – ความละเอียด ราคางานปกติ ราคางานด่วน
ไวนิล (720 dpi)
ไวนิล (1,440 dpi)
100 บาท / ตร.ม.
150 บาท / ตร.ม.
120 บาท / ตร.ม.
200 บาท / ตร.ม.

****ราคานี้รวมค่าตัด พับขอบทำร้อยท่อ หรือ พับขอบเจาะไก่ (ตีตาไก่ห่างกัน 1 เมตร เท่านั้น)
****ราคานี้ไม่รวมค่าท่อ และเชือกมัดป้ายไวนิล

งานพิมพ์ไวนิล (มีจำนวน )

จำนวน (ตร.ม. ) ความละเอียด 720 dpi ความละเอียด 1440 dpi
50 – 99
100 – 499
500 – 999
1,000 – 4,999
5,000 – 9,999
มากกว่า 10,000
90 บาท
85 บาท
80 บาท
75 บาท
70 บาท
60 บาท
120 บาท
110 บาท
100 บาท
90 บาท
80 บาท
70 บาท

****ราคานี้เฉพาะงานพิมพ์อย่างเดียว ไม่รวมค่าตัด พับขอบเจาะไก่ พับขอบทำร้อยท่อ พับขอบร้อยเชือก

Sticker PVC (Outdoor)

จำนวน (ตร.ม. ) ความละเอียด 720 dpi ความละเอียด 1440 dpi
50 – 99
100 – 499
500 – 999
1,000 – 4,999
5,000 – 9,999
มากกว่า  10,000
250 บาท
220 บาท
190 บาท
180 บาท
170 บาท
160 บาท
300 บาท
270 บาท
240 บาท
220 บาท
200 บาท
180 บาท

***ราคานี้ไม่รวมค่าตัด ติดตั้ง เฉพาะงานพิมพ์อย่างเดียว

งานพิมพ์วัสดุอื่นๆ (1-49 ตร.ม. )

จำนวน (ตร.ม. ) ราคางานปกติ ราคางานด่วน
PP Paper (1,440 dpi)
PP Sticker (1,440 dpi)
Glossy Paper (1440 dpi)
Sticker PVC ( 1,440 dpi)
Sticker PVC 3M (1,440 dpi)
Sticker ซีทู (1,440 dpi)
Sticker Backlit (1,440 dpi)
Film Backlit (1,440 dpi)
ผ้า IT (1,440 dpi)
ผ้าแคนวาส (1,440 dpi)
Sticker ใส (1,440 dpi)
300 บาท / ตร.ม.
350 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
650 บาท / ตร.ม.
500 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
350 บาท / ตร.ม.
750 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
350 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
750 บาท / ตร.ม.
550 บาท / ตร.ม.
450 บาท / ตร.ม.
500 บาท / ตร.ม.
400 บาท / ตร.ม.
800 บาท / ตร.ม.

500 บาท / ตร.ม.

***ราคานี้ไม่รวมค่าตัด ติดตั้ง เฉพาะงานพิมพ์อย่างเดียว

งานพิมพ์ คมชัด สีสด