ER-1  เคาน์เตอร์หน้าโค้ง

ราคา 4,700

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 4,950/ชุด

ER-2 เคาน์เตอร์หน้าโค้ง (มีชั้นวางของ)

ราคา 4,900

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 5,300 / ชุด

ER-3 โต๊ะชงชิมอลูมิเนียม

ราคา 2,500

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 2,900 / ชุด

ER-4 โต๊ะชงชิม PVC

ราคา 3,500

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 3,800 / ชุด

ER-5 โต๊ะชงชิมหน้าโค้ง

ราคา 3,400

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 3,800 / ชุด

ER-6 โต๊ะชงชิมหน้าตรง

ราคา 3,400

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 3,800 / ชุด

ER-7  โต๊ะชงชิม PVC มีประตู

ราคา 4,700

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 5,200/ชุด

ER-8  โต๊ะชงชิม Alumminium มีล้อ มีประตู

ราคา 4,500

(เมื่อสั่งผลิตที่ 10 ชุดขึ้นไป) ราคาปกติ 5,100/ชุด