Backdrop ราคาถูก, Full Freme, แบคดรอป, ป้าย Backdrop

Back Drop Full Freme แบคดรอป มีหลายขนาด ทั้งหน้าโค้ง หน้าตรง ขนาด 3×2, 3×3, 3×4, 3×5 ฯลฯ

ราคาโครง 6,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 9,100.-

ราคาโครง 6,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 9,010.-

ราคาโครง 7,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 10,700.-

ราคาโครง 7,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 10,570.-

ราคาโครง 8,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 12,340.-

ราคาโครง 8,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 12,140.-

ราคาโครง 9,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 14,605.-

ราคาโครง 9,800.-
ราคารวมงานพิมพ์ 14,405.-

กระเป๋าใส่โครง Back Drop
ราคา 2,500.-

เคาน์เตอร์กระเป๋า Back Drop
ราคารวมงานพิมพ์ 5,600.-

แม่เหล็กติดภาพ
ความยาว 23 m เหมาะกับ
3×2 3×3 ราคา 1,400.-

ความยาว 28 m เหมาะกับ
3×4 3×5 ราคา 1,900.-

 

เหล็กเสียบ 
ราคา 200.-

ผลงานที่ผ่านมา