ธงญี่ปุ่น J Flag ป้ายธงญี่ปุ่น ป้ายJ Flag ราคาถูก ชุดอุปกรณ์ออกบูธ

ป้ายธงญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่เหมาะกับการโปรโมทสินค้าขิงท่าน สำหรับโปรโมทสินค้าสไตล์ญี่ปุ่น ป้ายธงญี่ปุ่นสามารถวางเข้ากับ ชุดอุปกรณ์ออกบูธ

JF-1  ธงญี่ปุ่น ฐานเหลี่ยม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

50×200

50×150

 650

 890

JF-2  ธงญี่ปุ่น ฐานกลม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

50×200

50×150

 650

 890

JF-3  ธงญี่ปุ่น ฐานปูน

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

50×200

50×150

 1,150

 1,550

งานพิมพ์ คมชัด สีสด