ป้ายกล่องไฟ ตู้ไฟสำเร็จรูป ป้ายไฟหน้าร้าน รับทำกล่องไฟ

รับทำป้ายกล่องไฟ ตู้ไฟหน้าร้าน กล่องไฟ ป้ายไฟล้อเลื่อน ตู้ไฟวงรี ป้ายไฟ LED ตู้ไฟสำเร็จรูป Light Box Line ID : 0805670622 โทร. 080 567 0622

LB-1  ตู้ไฟเหลี่ยม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

20×40
40×60
50×70
60×60
60×90
80×120
100×150

13×33
33×53
43×63
53×53
53×83
73×113
93×143

1,300
2,000
2,500
2,600
2,900
4,300
6,400

 1,500
2,500
2,900
3,000
3,400
5,600
7,800

LB-2  ตู้ไฟกลม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

R30
R40
R50
R60
R70
R80
R100
R120

23×23
33×33
43×43
53×53
63×63
73×73
93×93
113×113

 2,000
2,100
2,300
2,500
2,900
3,200
4,500
5,200

 2,200
2,400
2,700
3,000
3,600
4,300
5,500
7,100

LB-3  ตู้ไฟวงรี

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

55×80
50×100
70×120

48×73
48×98
68×118

3,200
3,600
4,050

 3,800
 4,200
 5,200

LB-4  ตู้ไฟหน้าร้าน

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

85×145
100×165

83×134
97×153

14,000
18,000

 17,500
21,000

LB-5  ตู้ไฟตั้ง2หน้า

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

35×155
50×145

30×150
45×140

3,600
4,700

4,450
5,250

LB-6  ตู้ไฟหกเหลี่ยมจตุรัส

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

60×60

55×55

3,950

 4,900

LB-7  ตู้ไฟคางหมู

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

65×64

60×59

3,300

 4,400

LB-8  ตู้ไฟรูปโล่สามเหลี่ยม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

75×60

70×55

3,800

 4,950

LB-9  ตู้ไฟถังไวน์

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

50×70

45×65

4,150

 5,300

LB-10  ตู้ไฟใบไม้

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

50×80

45×75

4,450

 5,700

LB-11  ตู้ไฟครึ่งแคปซูล

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

60×120

55×115

4,850

 6,350

LB-12  ตู้ไฟแคปซูล

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

60×120

55×115

4,850

 6,350

LB-13  ตู้ไฟรูปแก้วเบียร์

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

90×59

85×54

3,450

 4,700

LB-14  ตู้ไฟข้าวหลามตัด

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

80×80

75×75

3,850

 5,350

LB-15  ตู้ไฟรูปพัด

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

43×79

38×74

3,300

 4,550

LB-16  ตู้ไฟหกเหลี่ยม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

98×80

93×75

4,550

 5,850

LB-17  ตู้ไฟรูปตา

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

35×55

30×50

2,650

 3,850

LB-18  ตู้ไฟห้าเหลี่ยม

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

43×61

38×56

3,500

 4,650

LB-19  ป้ายไฟตั้งโต๊ะ หมุน3หน้า

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

20×50

21×40

 950

 1,700

LB-20  ตู้ไฟบาง

ขนาดโครง

ขนาดภาพ

ราคาโครง

ราคารวมงานพิมพ์

40×60
50×70
60×90
60×120

34×54
44×64
54×84
55×114

 2,000
2,300
2,500
5,500

2,400
2,700
3,100
6,200

สวยเด่น ส่องสว่าง